secretariat@acsa-sa.ro
Telefon: 0264 365140
Luni - Vineri: 8 - 16:30
Campia Turzii, str. N. Titulescu nr.2

Constructii civile, industriale si agricole

Retele: alimentari cu apa, canalizare, electrice

Drumuri, piste aeroport

Certificarea sistemului calităţii si mediului in baza referentialelor SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001: 2005,
incepand din anul 2000, cu organisme recunoscute in plan national si international

Development

Construcţiile industiale şi speciale au fost executate “la cheie” înca din anul 1967; Până în prezent portofoliul cuprinde lucrari precum: constructii rezidentiale, industriale, drumuri şi poduri, căi ferate uzinale, amenajări hidrotehnice, reţele electrice, conducte tehnologice pentru transportul gazelor şi lichidelor, alimentari cu apa si canalizare, construcţii administrative, comerciale, amenajări de clădiri pentru învăţământ, sănătate, baze sportive si de agrement.

Cateva din proiectele de constructii rezidentiale si nerezidentiale, finalizate de către societate in ultimii 15 ani:

ACSA- ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI SERVICII AUXILIARE