Despre noi

ACSA - ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI SERVICII AUXILIARE

Despre noi:

Actuala denumire a societăţii comerciale ACSA S.A. (Antrepriza de Construcţii şi Servicii Auxiliare S.A.) datează din anul 1991, societatea fiind succesoarea A.C.I. Câmpia Turzii (Antrepriza de Construcţii Industriale), înfiinţată în anul 1967 pentru realizarea construcţiilor industriale din zonă.
Criteriile de oferta si executie au la baza:

– satisfacerea cerinţele clienţilor;
– execuţia produselor/serviciilor la termen;
– raport optim calitate/preţ, si nu in ultimul rand flexibilitate în negociere si onorarea comenzilor.

Societatea dispune de capacităţi de producţie corespunzatoare profilului de activitate, capacităţi care permit o dezvoltare intensivă, dispune de spaţii adecvate activitatilor desfasurate, bine organizate şi dotate pentru depozitarea materialelor, semifabricatelor şi a produselor finite, dispune de resurse umane calificate;

Obiect principal de activitate:

Construcţiile industiale şi speciale au fost executate “la cheie” înca din anul 1967; Până în prezent portofoliul cuprinde lucrari precum: constructii rezidentiale, industriale, drumuri şi poduri, căi ferate uzinale, amenajări hidrotehnice, reţele electrice, conducte tehnologice pentru transportul gazelor şi lichidelor, alimentari cu apa si canalizare, construcţii administrative, comerciale, amenajări de clădiri pentru învăţământ, sănătate, baze sportive si de agrement.

Sistemul calitatii:

Certificarea sistemului calităţii si mediului in baza referentialelor SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001: 2005, incepand din anul 2000, cu organisme recunoscute in plan national si international;

Infrastructura de productie:

Baza de producţie cuprinde: staţie de betoane şi mortare cu depozite de agregate, atelier de fasonare armătură, atelier de prefabricate din beton, atelier de confecţii metalice şi depozite de materiale; utilaje şi mijloace de transport specifice activităţii de construcţii

Informatii:

Cod fiscal: RO: 199958 din 30.10.1992.
Adresa sediului central: Campia Turzii, str. N. Titulescu nr.2, jud. Cluj
Cifra de afaceri:
-2014: 14.284.010 lei
– 2015: 18.707.209 lei
– 2016: 18.908.425 lei
– 2017: 20.525.246 lei
Nr. angajati iunie 2018 – 98

ACSA este structurată pe compartimente, birouri, santiere cu puncte de lucru:

Staff (administrator)
Birou Resurse Umane
Birou Financiar-Contabilitate
Departamentul Tehnic
Departament Comercial (ofertare–contractare-aprovizionare)
Birou Asigurare şi Controlul Calitãţii
Birou Sanatatea si Securitatea Muncii
Santiere / puncte de lucru
Bază de producţie: atelier producţie industriala, statie de betoane si mortare
Laborator autorizat de ISC Cluj
Firma dispune de resurse umane avand competente specific lucrarilor de constructii: muncitori calificati-dulgheri, zidari, instalatori, mecanici, electriceni, etc., ingineri şi economişti, personal autorizat si atestat cu supravegherea lucrarilor, calităţii şi securităţii şi sănătăţii în muncă, maiştri cu experienta, inspector de personal, etc.