Date de contact

Servicii profesionale în domeniul construcțiilor civile, industriale sau agricole.

Luni – Vineri: 8:00 – 16:30 +40 264 365 140 secretariat@acsa-sa.ro

Puncte de lucru

Str. N. Titulescu nr.2, Câmpia Turzii, Jud. Cluj B-dul Muncii nr. 18, Corp A-B, Et. 4, Cluj-Napoca
Image Alt
Bun venit la ASCA SA

Despre noi

ACSA este o companie românească cu sediul central în municipiul Câmpia Turzii din județul Cluj.
Despre noi

Performăm din 1967

”Performăm din 1967” este sloganul nostru. Motivul: De 54 de ani, comania ACSA oferă un standard înalt de calitate și profesionalism dar totodată îsi îmbunătățește constant serviciile oferite. Peste o jumătate de secol de activitate în domeniul construcțiilor este garanția calității lucrărilor realizate.

ACSA este o companie românească, specializată în:

Cine e ACSA

Despre noi

Cei 120 de angajați pe care îi avem în prezent acoperă toată aria profesională specifică domeniului construcțiilor, de la muncitori necalificați, dulgheri, zidari, fierari betoniști, lăcătuși confecții metalice, instalatrori apă-canal, electricieni la ingineri și economiști. Activitatea de pe toate șantierele noastre se desfășoară concomitent și este asigurată, în mare parte, de personal propriu, căruia i se adaugă colaboratori de specialitate, în funcție de specificul și categoria lucrărilor desfășurate.

Despre noi

Obiective strategice

Monitorizarea permanentă

a executării lucrărilor și a calității acestora pentru ca normativele și standardele în vigoare să fie respectate fără excepție.

Prevenirea poluării mediului

înconjurător prin promovarea și implementarea de practici și proceduri care să respecte reglementările legale din domeniu.

Asigurarea sănătății și securității

în muncă pentru colegii și colaboratorii noștri prin minimizarea și izolarea riscurilor potențiale.

Colaborarea eficientă

cu autoritățile și beneficiarii noștri și aplicarea consecventă a politicilor și procedurilor interne de desfășurare a activității

Executarea responsabilă

a lucrărilor noastre și exploatarea lor în condiții de siguranță.

Instruirea angajaților

clienților noștri pentru utilizarea și întreținerea diferitelor utilaje și echipamente.

Dotări

Dotări

Atelier fasonare oțel beton

Dotări

Atelier confecții metalice

Dotări

Atelier betoane prefabricate

Dotări

Spații de depozitare închise

Dotări

Platforme de depozite

Dotări

Stație de betoane

Dotări

Atelier mecanică auto

Dotări

Atelier de tâmplărie

Domenii de activitate

Serviciile noastre

Construcții civile, industriale și agricole

Serviciile noastre

Construcții drumuri, poduri, mobilitate urbană

Serviciile noastre

Lucrări edilitare - rețele de apă și canalizare

SR EN ISO 9001:2015

Certificarea sistemului calităţii și mediului în baza referențialelor SR EN ISO 9001:2015, cu organisme recunoscute in plan national și international.

SR EN ISO 14001:2015

Certificarea sistemului calităţii și mediului în baza referențialelor SR EN ISO 14001:2015, cu organisme recunoscute in plan national și international.